TWOJE KONTO

Warunki reklamacji

Reklamacja towaru zakupionego w sklepie www.guitar-zone.pl następuje po stwierdzeniu nieprawidłowego działania lub usterki zaistniałej w trakcie użytkowania sprzętu.

W celu ustalenia czy usterka lub nieprawidłowości działania nastąpiły w wyniku poprawnego użytkowania, prosimy o kontakt z działem guitar-zone@guitar-zone.pl , opisanie nieprawidłowości, oraz ewentualne przesłanie zdjęć usterki.

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.


» idź na górę strony